REGULAMIN

REGULAMIN

Szanowni  Państwo,
Serdecznie witamy w  domkach letniskowych „Luna”.
Mamy nadzieję, że poniższy regulamin pozwoli nam zapewnić Państwu  zadowolenie z pobytu, bezpieczeństwo i jednocześnie sprawną organizację.

 • Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględna cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00
 • Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania przepisów BHP i P-POŻ.
 • Dzieci do lat 14-tu przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieką dorosłych.
 • Plac zabaw jest do dyspozycji właścicieli ośrodka. Osoby wynajmujące domki mogą korzystać z placu zabaw na własną odpowiedzialność, a dzieci wyłącznie pod opieką dorosłych.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10 w dniu wyjazdu.
 • Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości minimum 20% całkowitej ceny pobytu w terminie 3 dni
  od momentu rezerwacji. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
 • Przekazanie domku i zdanie kluczy odbywa się w obecności personelu ośrodka.
 • W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 • Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
  i urządzeń technicznych( w domkach i na terenie ośrodka) powstałych z jego winy.
 • Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi ośrodka.
 • W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.
 • Ośrodek nie odpowiada za uszkodzone mienie tj.: parkujące samochody oraz pozostawione w domkach przedmioty wartościowe.
 • W cenie pobytu wliczone są koszty mediów.
 • W dniu przyjazdu pobierana jest tzw. opłata klimatyczna według stawek Gminy Mielno.
 • Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane
  np. czasowym brakiem lub spadkiem  ciśnienia wody, brakiem prądu.